Welkom bij Roslar Boekhoudkantoor

Vennootschap, eenmanszaak of vrij beroep: ondernemen blijft een boeiende uitdaging … Succesvol en efficiënt ondernemen vraagt om professioneel advies op maat van uw activiteiten als ondernemer of bedrijfsleider.

Van uw fiscaal accountant verwacht u méér dan enkel bijstand bij het vervullen van uw boekhoudkundige en fiscale verplichtingen. Roslar Boekhoudkantoor te Roeselare biedt een kwalitatieve oplossing als fiscaal partner tijdens uw ondernemerschap.

Naast strategisch inzicht in uw zelfstandige activiteit of onderneming, staan wij in voor een correcte opvolging op vlak van boekhouding en fiscaliteit. Kwaliteit en vertrouwen staan hierbij centraal.

Binnen ons kantoor begeleiden wij klanten steeds persoonlijk met deskundig en efficiënt fiscaal advies. Hierbij behandelen wij de boekhoudkundige en fiscale verwerking van dossiers met nadruk op fiscale optimalisatie en digitalisering. Naast die sterke focus, verzorgen wij uitgebreid startersadvies bij opstart of overname van een zelfstandige activiteit. Zowel kleine ondernemingen (eenmanszaken, vrije beroepen en kleine vennootschappen) als middelgrote ondernemingen maken deel uit van ons klantenbestand.

Onze langetermijnvisie op fiscaal vlak is uw sterkte.

Nieuws


Partnership 11.trail Roeselare 2023

Voor de 7e editie op rij bevestigt Roslar Boekhoudkantoor het partnership om dit uniek loopevenement dwars door het centrum van Roeselare ten voordele van 11.11.11 te steunen op zondag 22 oktober 2023. Samen met de organisatoren van de 11.11.11 comités Roeselare en Hooglede kijken we uit naar deze 6e editie van dit groot loop- en wandelfeest! Ook team Roslar Boekhoudkantoor zal vastberaden aan de start komen van deze urban trail om dit goede doel extra in de verf te zetten. #Sportersbelevenmeer

lees meer

Doktersvennootschappen: voortaan ook voor externe vennoten (niet-artsen)

Artsen oefenen hun beroepsactiviteiten vaak uit via een (dokters)vennootschap, waarbij ook bepaalde deontologische regels nageleefd dienen te worden.  Met ingang van huidig jaar 2023 heeft de Orde der Artsen echter haar visie versoepeld.  Niet-artsen kunnen voortaan ook (volle) eigenaar worden van aandelen in een doktersvennootschap.  Deze beslissing opent alvast perspectieven in het kader van successieplanning of wanneer men extern kapitaal wil aantrekken.

lees meer

Betaalaanmaning aan consumenten-particulieren: nieuwe richtlijnen vanaf 1 september 2023 van toepassing

Betaalt uw klant-consument/particulier een vervallen factuur niet? Dan moet u voortaan eerst een gratis herinnering sturen met enkele specifieke vermeldingen vooraleer u een schadevergoeding en bijkomende interesten kan aanrekenen.

lees meer

Wijziging aangiftetermijnen personenbelasting aanslagjaar 2023

De fiscus wijzigt de indieningstermijnen van de personenbelasting voor aanslagjaar 2023Vanaf aanslagjaar 2023 (inkomsten 2022) houdt de fiscus rekening met de aard van de inkomsten voor het bepalen van de indieningstermijn. Wie een ‘complexe’ aangifte indient via MyMinfin (Tax-on-web), krijgt tijd tot 18 oktober 2023. 

lees meer

Fiscale verplichtingen als influencer of contentcreator

Een influencer of contentcreator met een verdienmodel ontvangt vaak producten en/of financiële vergoedingen in ruil voor publiciteit via sociale media en is aldus economisch actief. Net als elk ander commercieel beroep heb je hierbij dan ook fiscale verplichtingen die je moet naleven, maar verkrijg je ook bepaalde voordelen waarmee je je handelszaak kan doen groeien.

lees meer

Stijging creditinteresten op rekening-courant vanaf 2023

Als bedrijfsleider of aandeelhouder kan u een som geld via rekening-courant ter beschikking stellen van uw vennootschap. Hierdoor vertoont de rekening-courant een creditstand en kan de vennootschap u interesten toekennen met afhouding van 30% roerende voorheffing. Deze interesten noemen we ‘creditinteresten’ en vormen voor de vennootschap een aftrekbare kost.

lees meer

Fiscale verwerking bij wijziging 80% regel (IPT) bedrijfsleiders

De 80%-regel legt het maximaal aanvullend pensioenkapitaal vast ter opbouw, waarvan een vennootschap de pensioenpremies in kader van een groeps- of IPT verzekeringspolis betaalt voor de bedrijfsleider. De berekeningsmethode van de forfaitaire raming van het wettelijk pensioen in deze 80%-regel voor IPT werd recent in de transparantiewet administratief gewijzigd op 22 december 2022. Deze wet omvat de wijziging van verscheidene bepalingen ter versterking van de transparantie in het kader van de tweede pensioenpijler.

lees meer

Statutenwijziging & omvorming WVV vennootschappen tegen uiterlijk 1 januari 2024

Met de wet van 23 maart 2019 werd een gemoderniseerd wetboek van vennootschappen en verenigingen geïntroduceerd (hierna het ‘WVV’). Het WVV bevat minder dwingende rechtsregels en méér bepalingen van aanvullend recht ten opzichte van het (oud) Wetboek van Vennootschappen (het ‘W.Venn’).  De regels rond de benaming van de vennootschap en hun afkorting of de balans- en liquiditeitstest (in BV’s) zijn enkele voorbeelden van bepalingen van dwingendrechtelijke aard.

lees meer

Wijziging BTW regime medecontract (verlegd) vanaf 1 januari 2023

De facturatie van werken in onroerende in de bouw- & tuinbouwsector zorgt ervoor dat de medecontractant (afnemer van de dienst) het werk in onroerende staat telkens de btw moet aangeven en betalen via de BTW-aangifte via verlegging van heffing volgens art. 20 KB nr. 1 van het Wetboek BTW. Het koninklijk besluit (KB) werd recent aangepast met nieuwe richtlijnen met ingang van 1 januari 2023.

lees meer

Update - Wijziging fiscaal regime auteursrechten op komst

De fiscaal gunstige regeling bij een vergoeding voor de overdracht of licentieverlening van auteursrechten wijzigt waarschijnlijk grondig. FOD Financiën wil het toepassingsgebied en het maximale grensbedrag fors beperken. De effectieve hervorming moet wel nog in wetteksten gegoten worden, waardoor we onder voorbehoud slechts de krachtlijnen kunnen meegeven van de hervorming. De regering moet de ontwerpteksten nog goedkeuren, nadien moet ook het parlement akkoord gaan. Wijzigingen zijn nog steeds mogelijk.

lees meer

Voorafbetalingen directe belastingen aanslagjaar 2023 & 2024

Zowel vennootschappen als zelfstandigen dienen hun voorafbetalingen directe belastingen met betrekking tot het aanslagjaar 2023 & 2024 op een uniform zichtrekeningnummer te betalen met vermelding van een gestructureerde mededeling, als volgt:   zichtrekeningnummer: BE61 6792 0022 9117 begunstigde: Inningscentrum - Dienst Voorafbetalingen, Koning Albert II-laan 33, bus 42, 1030 Schaarbeek

lees meer

Ondernemingsnummers (KBO) vanaf januari 2023 met aanvangscijfer 1

Op korte termijn zal de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) ondernemingsnummers toekennen die voortaan zullen starten met het cijfer 1 in plaats van 0. Roslar Boekhoudkantoor adviseert alle ondernemingen dan ook aan om alle toepassingen die gebruikmaken van het ondernemingsnummer daarop af te stemmen.

lees meer

Roslar Boekhoudkantoor bedrijft sport en behaalt het label Sportbedrijf 2022-2023 via Sport Vlaanderen!

Als accountants binnen Roslar Boekhoudkantoor investeren we in de fysieke en mentale fitheid binnen het kantoorteam. Via sportieve acties bieden we onze kantoorleden die inzetten op sporten en bewegen de erkenning die ze verdienen. 

lees meer

Afschaffing BTW attest 6% voor bouw- & tuinbouwsector vanaf 1 juli 2022

Herstellingen en/of verbouwingen aan bestaande woningen zijn onder bepaalde voorwaarden onderworpen aan een verlaagd BTW tarief van 6%. Om te kunnen genieten van dit verlaagde tarief dient momenteel de aannemer een attest op te maken waar de afnemer bevestigt dat de voorwaarden voldaan werden. Op dit niet gestandaardiseerd attest dient er vermeld te worden over welk onroerend goed dit gaat, dient er bevestigd te worden dat het huis ouder is dan 10/15 jaar en dient de opdrachtgever te bevestigen dat het onroerend goed hoofdzakelijk gebruikt wordt als privéwoning. 

lees meer

Digitalisering in opmars binnen Roslar Boekhoudkantoor

Strategisch springen naar een digitale boekhoudadministratie. Innovatie betekent snelheid.  Aan een gezwind tempo inspelen op de trends binnen het ondernemerschap die voortdurend evolueren, maar nooit zonder een strategisch plan van aanpak.  Roslar Boekhoudkantoor vertrekt steeds vanuit een stappenplan op maat van de bedrijfsleider, gekoppeld aan een langetermijnvisie.

lees meer

Update - Wijziging fiscale aftrek bedrijfswagens vanaf juli 2023

De federale regering heeft in een regeerakkoord vastgelegd dat alle nieuwe bedrijfswagens vanaf 2026 milieuvriendelijk moeten zijn. Over het principe waren de regeringspartijen het al eerder eens: vanaf dat jaar zullen nieuwe bedrijfswagens elektrisch moeten zijn om fiscaal maximaal aftrekbaar te zijn en worden de bedrijfswagens gebruikt als hefboom om het Belgische wagenpark sneller elektrisch te maken.  Voor bedrijfswagens besteld vanaf 1 januari 2026 is er geen echt verbod op verbrandingsmotoren, oplaadbare hybridevoertuigen of CNG-modellen; ze zullen evenwel geen fiscale voordelen meer genieten.

lees meer

Forfaitaire belastingregeling voor kleinhandelaars verdwijnt vanaf 2028

Vanaf 2028 komt er een einde aan de forfaitaire belastingregeling voor kleinhandelaars. Er komt weliswaar een overgangsregeling, waarbij startende handelszaken nog kunnen instappen in het forfaitair systeem tot 1 januari 2022. Vandaag maken nog altijd enkele duizenden kleinhandelaars gebruik van de zogenaamde forfaitaire belastingregeling. Voor de handelszaken die van deze regeling gebruikmaken, worden de directe belastingen en BTW niet op basis van de werkelijke inkomsten van de verkopen berekend, maar op basis van een forfait per sector.

lees meer

Roslar Boekhoudkantoor genomineerd met FIT-label door Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen

Roslar Boekhoudkantoor werd recent genomineerd door Flanders Investment & Trade (FIT) met het FIT-label Als fiscaal partner bij het begeleiden van projecten met het oog op het aantrekken van investeringen vanuit en naar Vlaanderen werd Roslar Boekhoudkantoor recent genomineerd door Flanders Investment & Trade (FIT), het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen. Via de erkenning met het FIT-label engageert Roslar Boekhoudkantoor zich in een verdere samenwerking op vlak van fiscaal advies en ondersteuning aan Vlaamse ondernemers en bedrijven die wensen te exporteren en/of internationaliseren, alsook aan investeerders van buiten Vlaanderen bij het opzetten van een bedrijf in het Vlaamse Gewest.

lees meer


Disclaimer
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid.   Meer info OK